1. Experimental study of intrafascial distribution of the local analgetic into quadratus lumborum space for the determination of the safe and effective drug dose/ D.V. Dmytriiev, B.V. Zaletskyi, O.I. Kostiv, M.A. Nazarkovsky, K.D. Dmytriie, O.A. Nazarchuk// Journal of Critical Reviews. - Vol 7, Issue 7, 2020/ - 913 – 916

 2. Dynamics of the Microbiological Scape and Antibiotic Susceptibility in Intensive Care Unit Patients/ Kostiv Olha, Yakymchuk Elena, Kostiv Sviatoslav, Dmytriiev Dmytro, Dmytriiev Kostiantyn, Sandeep Kumar Gupta// The Vietnamese Journal of Medicine , Vol 7, Issue 7, 2020. - P. - 3860-3864

 3. Еволюція мікробіологічного пейзажу та антибіотикочутливості у пацієнтів ВАІТ/ О.І. Костів, О.В. Ємяшев, С.Я. Костів// Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. - №4(89). – С. 40 – 44.

 4. Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень / І.К. Венгер, С.Я. Костів, А.Я. Господарський, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна, О.І. Костів, М.О. Гусак// Серце і судини. – 2018. - №1. – С. 76 – 77

 5. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок/ І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, О.І. Зарудна, О.І. Костів//Art of medicine. – 2018. – №4 (8). – С. 31 – 34.

 6. Патофізіологічно обгрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигинаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кіцівок в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок/ Костів С.Я., Колотило О.Б., Венгер І.К., Костів О.І., Зарудна О.І.// Науковий вісник Ужгородського уніврситету, серія “Медицина”. - випуск 2(58). – 2018. – С. 24 – 28.

 7. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода – фактор венозного тромбоэмболизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, С.Я. Костив, О.И. Зарудна, О.И. Костив // Новости хирургии. – 2017. - № 3. – C. 267 – 272.

 8. Забезпечення інтраопераційного гемостазу при реваскулярізуючіх операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна, О.І. Костів// Клінічна хірургія. – 2017. - №1. – С. 33 – 35.

 9. Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією/ І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.І. Зарудна, О.І. Костів// Шпитальна хірургія. – 2017. - №3. – С. 49 – 53.

 10. Місце хірургічного стресу в розвитку післяопераційних венозних тромбозів у басейні нижньої порожнистої вени/ І.А.Ненашко, І.К.Венгер, О.І.Костів, Л.В.Балабан // Вісник наукових досліджень. - 2016. - №.1. – С. 62 – 63.

 11. Діагностично-лікувальний алгоритм попередження венозних тромбоемболічних ускладнень у хірургічних пацієнтів / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, О. І. Костів, М. Ю. Грубар // Галицький лікарський вісник. - 2016. - Т. 23, число 3(2). - С. 23-26.

 12. Діагностично-лікувальний алгоритм при післяопераційних тромбозах системи нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Костів // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3. – С. 37–39.

 13. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, О. І. Костів, М. О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112–114.

 14. Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності/ Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.І. Костів, А.Є. Бурак, Ю.М. Крисюк// Харківська хірургічна школа. – 2014. - №2. – С. 59 – 61.

 15. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, О. І. Костів, М. О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112–114.

 16. Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі хірургії з анестезіологією№ 2/ О.В. Олійник, А.Р. Вайда, А.Я. Господарський, С.Я. Костів, І.В. Чепіль, В.В. Гнатів, О.І. Костів //Медична освіта. – 2011. - №. 1. С. 69 – 70.

 17. Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін/ О.Л. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.В. Олійник, І.В. Чепіль, О.І. Костів, Н.І. Гриньків, Г.В. Чепіль// Шпитальна хірургія. – 2011. – №4. – С. 43 – 45.

 18. Імунокорекція та екстракорпоральні методи детоксикації в патогенетичному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту/ І.М. Дейкало, І.В. Чепіль, Р.Д. Левчук, Н.І. Гриньків, О.І. Костів, Г.В. Чепіль//Шпитальна хірургія. – 2011. – С. 27 – 30.

 19. Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок із прогностичними чинниками, що впливають на перебіг атеросклеротичного процесу/ О.І. Костів, В.М. Мерецький// Шпитальна хірургія. – 2010. - №1. С. 40 – 44.

 20. Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційному періоді при лапароскопічних холецистектоміях/ О.Л. Ковальчук, В.В. Гнатів, О.І. Костів, В.В. Мельничук, Д.Б. Фіра//Шпитальна хірургія. – 2010. - №3. – С. 73 – 76.

 21. Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічних холецистектоміях/ О.Л. Ковальчук, В.В. Гнатів, О.В. Олійник, О.І. Костів, І.В. Чепіль/ Шпитальна хірургія. – 2009. – №3. – С. 38 – 40.

 22. Вплив гіпербаричної оксигенації на кисневий гомеостаз у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок/ О.В. Олійник, В.В. Гнатів, С.І. Басалига, О.І. Костів// Шпитальна хірургія. – 2009. - №2. – С. 49 – 51.

 23. Ризик кардіальних ускладнень у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок у періопераційному періоді/ А.П. Мазур, О.І. Костів// Шпитальна хірургія. – 2008. - №2. – С. 65 – 66.