1. Костів С.Я. Патофізіологічно обгрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигинаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кіцівок в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок/ Костів С.Я., Колотило О.Б., Венгер І.К., Костів О.І., Зарудна О.І.// Науковий вісник Ужгородського уніврситету, серія “Медицина”. - випуск 2(58). – 2018. – С. 24 – 28.

2. Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок/ І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, О.І. Зарудна, О.І. Костів//Art of medicine. – 2018. – №4 (8). – С. 31 – 34.

3. Венгер И.К. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода – фактор венозного тромбоэмболизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, С.Я. Костив, О.И. Зарудна, О.И. Костив // Новости хирургии. – 2017. - № 3. – C. 267 – 272.

4. Венгер І.К. Забезпечення інтраоперацийного гемостазу при реваскулярізуючіх операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна, О.І. Костів// Клінічна хірургія. – 2017. - №1. – С. 33 – 35.

5. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, О. І. Костів, М. О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112–114.

6. Костів С.Я. Діагностично-лікувальний алгоритм при післяопераційних тромбозах системи нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Костів // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3. – С. 37–39.