Гнатів Володимир Володимирович

Гнатів Володимир Володимирович в 1977 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”. У 1984-1986 роках проходив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології Українського інституту удосконалення лікарів м.Харкова зі спеціальності „анестезіологія”. З 1988 року кандидат медичних наук. Дисертацію «Нарушения кислородного бюджета и его коррекция при при экзотоксическом шоке,обусловленном отравлениями психофармакологическими средствами и фосфорорганическими инсектицидами (клинико-экспериментальное исследование)» захистив у спеціалізованій вченій раді при Українському інституті удосконалення лікарів зі спеціальності Доктор медичних наук. Дисертацію «Системний і реґіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)» захистив у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (диплом ДД № 005402 від 09.11. 2006 р.).

Загальний стаж роботи – 39 років, в т.ч. зі спеціальності – 39 років.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 24 роки, у т.ч. у даному навчальному закладі 24 роки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

25.12.1991 р.- 20.02.1996 р. зарахований на посаду асистента кафедри шпитальної хірургії Тернопільського державного медичного інституту.

20.02.1996р. – доцент, диплом ДЦ № 003267 .

09.11.2006р. – доктор медичних наук, диплом ДД № 005402.

2008 р. – професор кафедри хірургії з урологією та анестезіологією № 1

2014 р. – професор кафедри анестезіології та реаніматології.

Має 111 публікацій, з них 99 наукових та 12 навчально-методичного характеру. Співавтор двох монографій, мультимедійного компакт-диску, двох навчальних посібників, авторського посвідчення та 4-х деклараційних патентів.

Проф. Гнатів Володимир Володимирович розробив спосіб дослідження гіпоксії (а.с. на спосіб діагностики). Ним створений алгоритм досліджень особливостей порушень надходження кисню в організм (ступеня гіпоксичної гіпоксії), приєднання кисню до гемоглобіну (ступеня гемічної гіпоксії), транспортування кисню до тканин різних органів та систем (ступеня циркуляторної гіпоксії), інтегрального показника кисневої недостатності та порушень тканинного дихання (як первинної, так і вторинної тканинної гіпоксії). Застосовуючи такий спосіб досліджень, можна при будь-якій патології виявляти патогенетичну ланку, ушкодження якої призводить до порушень кисневого балансу організму та напружень компенсаторних властивостей інших органів та систем для його корекції. Виявлені якісні та кількісні характеристики розладів кисневого балансу дають змогу застосовувати прицільну, патогенетично обґрунтовану інтенсивну терапію.

Запропонованим способом він провів експериментальне дослідження кисневого дисбалансу у тварин при моделюванні у них екзотоксичного шоку внаслідок отруєнь психофармакологічними та фосфор-органічними середниками, а також клінічне дослідження у токсикологічних хворих; розробив алгоритми інтенсивної терапії та застосування антигіпоксантів при цій патології.

При виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненій пенетрацією, перфорацією, кровотечею, стенозуванням (патологій з різним ступенем компенсації) проф. Гнатів В.В. досліджував особливості порушень кисневого балансу і розробив алгоритми периопераційної інтенсивної терапії (доопераційної підготовки, вибору та проведення анестезіологічного забезпечення, післяопераційного лікування) у відповідності з виявленими особливостями.

За матеріалами досліджень опубліковано дві монографії, понад 100 наукових статей і тез; п’ять патентів; отримані результати досліджень включені у два навчальних посібники.

Наукові інтереси: особливості порушень кисневого балансу: діагностика, прогнозування, корекція при різних патологічних станах; серцево-легенево-мозкова реанімація; порушення гомеостазу та його корекція; токсикологія; анестезіологічне забезпечення операцій.