1. Плитка О.В. Маркери імунного дисбалансу при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - 2020. - №1.-С. 87-88.

  2. Плитка О.В. Імунний дисбаланс при перитонеальному сепсисі.// ««Здобутки клінічної та експериментальної медицини». -2020. - №1.

  3. Плитка О.В. Порушення імунної системи, що виникають при перитонеальному сепсисі.// «Актуальні питання клiнiчної медицини». -2020. -№1.

  4. Гнатів В.В., Плитка О.В. Танатогенез утоплення в прісній воді та особливості проведення реанімації в експерименті. //“Біль, знеболення та інтенсивна терапія”. - 2018. - №1. – С. 81-82.

  5. Петюх О.В. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації при істинному утопленні у прісній воді. // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - 2017. - №1. – С. 34-35.